بیوگرافی الکساندر فیتزجرالد پوکر باز حاظر در میز های شلوغ و سنگین

بیوگرافی الکساندر فیتزجرالد پوکر باز حاظر در میز های شلوغ و سنگین

الکساندر فیتزجرالد اهل آمریکا است با این حال او زاده بریتانیا است و به همین دلیل او را در دسته بندی 5 پوکر باز برتر انگلیس قرار داده اند. او یک بازیکن پوکر حرفه ای است که نزدیک به 10 سال است که در این حوزه فعالیت دارد درواقع او از 15 سالگی با مبلغ…