بازی سولیتر (Solitarius) یکی از انواع بازی ورق

بازی سولیتر (Solitarius) یکی از انواع بازی ورق

سولیتر یکی از بازی های قمار جذاب و رازآمیز یک نفره می باشد که توسط کارت های بازی انجام می شود. این بازی در سراسر جهان طرفدار های بسیار زیادی داشته و روزانه صدها هزار نفر را سرگرم خود می کند. بازی سولیتر نیاز به هوشمندی بالایی دارد و بازی کردن آن باعث افزایش بهره…