فاطیما موریر (Fatima Moreira) پوکر باز معروف هلندی

فاطیما موریر (Fatima Moreira) پوکر باز معروف هلندی

فاطیما موریرا بازیکن سابق هاکی و حرفه ای های حال حاضر بازی پوکر و همچنین مدل جذاب که به تازگی با شرکت zinzi در طراحی و ساخت زیور آلات مختلف همکاری می کند. او به مقام های بالایی در صنعت ورزش رسیده است و تمایل دارد در صنعت پوکر نیز به بالا ترین مقام ممکن…